40-ngay-truyen-thong-dai-phat-thanh-truyen-hinh-tinh-khanh-hoa-13804 40 ngày truyền thống Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Khánh Hòa

Chiều 8/12, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Khánh Hòa kỷ niệm 40 năm ngành truyền thống (15/12/1976- 15/12/2016). Ngày 3/4/1975, ngay sau khi thành phố Nha Trang được giải phóng, Đài Phát thanh Khánh Hòa đã có buổi phát...

Tin tức cập nhật